Vítejte na stránkách Základní školy Strážnice, Školní 283

ZŠ Strážnice, Školní 283

Školní 283
696 62 Strážnice
IČ: 49418971

telefon kancelář: 518 332 138
telefon ředitel: 518 332 722
telefon vedoucí stravování: 518 334 932

Previous 1/20 Next

ESF, EU, MŠMT, OP, JMK

Naše škola se stala partnerem ZŠ Bučovice a rozjela nový projekt – „Tablety do škol“.

Název projektu: Cloud je budoucnost vzdělávání

Cíle projektu:
Cílem projektu je implementace ICT do výuky základních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Dalším cílem je zvýšení kompetencí řídících pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy, plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21. Řídící pracovníci budou proškoleni tak, aby dokázali potenciál Profilu Školy 21 efektivně využít pro plánování rozvoje svojí organizace. Důležitým cílem je podpora profesního rozvoje učitelů pomocí mentorů a koučů. Učitelé budou mít v rámci využívání ICT možnost obrátit se na vyškoleného odborníka nebo na vzdálenou online podporu.

 

Naše škola byla vybrána do celostátního projektu ČAST a Českého olympijského výboru
"Jeden za všechny, všichni za stůl 2".

Jeden za všechny, všichni za stůl 2

 

ESF, EU, MŠMT, OP, JMK

 

ESF, EU, MŠMT, OP, JMK